⬅Terug

Het licht van de auto gaat niet uit

Wanneer het licht van uw auto plots niet meer uitgaan, kan dat voor veel autorijders zenuwslopend zijn. U moet allereerst het hoofd koel houden. Vaak is er een eenvoudige verklaring en kan het probleem snel worden opgelost. Toch moet u snel reageren als het licht niet meer uitgaat, want anders start de auto de volgende ochtend misschien niet meer.

Als het parkeerlicht niet uitgaat

Misschien bent u 's avonds ook vergeten het licht van uw auto uit te doen. De volgende dag start de auto misschien niet omdat de accu 's nachts is ontladen. Dit kan ook gebeuren als het licht in de auto niet meer uitgaat.

Hoe lang het duurt voordat de accu leeg is, hangt helemaal af van welke lichten niet uitgaan. Groot licht, mistlampen en dimlicht verbruiken de meeste elektriciteit. Hierbij kan de accu al na een paar uur leeg zijn.

Als de binnenverlichting in de auto niet uitgaat, is dat een veel minder zware belasting voor de accu dan wanneer de parkeerlichten niet meer kunnen worden uitgeschakeld. Desalniettemin: Als de accu niet volledig was opgeladen en er ook sprake was van lage temperaturen, dan kan zelfs een voorziening met een laag verbruik, zoals de binnenverlichting of de nummerplaatverlichting, er de oorzaak van zijn dat de auto 's morgens vroeg niet start.

Permanent licht aan in de auto: mogelijke oorzaken

Als het parkeerlicht of ander autolicht niet meer uit gaat, dan kan dat verschillende oorzaken hebben. In bijna alle gevallen gaat het om een defect onderdeel. Uitzoeken welk onderdeel het precies is, is vaak niet zo eenvoudig, zelfs niet voor deskundigen. Mogelijke oorzaken kunnen zijn:

  • automatische lichtregeling
  • een kapotte schakelaar
  • een defect relais
  • beschadigde of verkeerd gelegde kabels

Automatische lichtregeling

In sommige Europese landen, zoals Scandinavië, zijn dimlichten ook overdag verplicht. Auto's die daar worden verkocht, hebben daarom vaak een automatische lichtregeling die tijdens het rijden automatisch het dimlicht inschakelt. Als u bijvoorbeeld een tweedehands auto koopt met een automatische lichtregeling, zal deze altijd gaan branden wanneer u gaat rijden. In dit geval hoeft u zich geen zorgen te maken dat uw licht de hele tijd blijft branden.

Defecte schakelaar

Een van de meest voorkomende oorzaken van een autolicht dat niet uitgaat, is een defecte schakelaar. In zo'n geval zet u de schakelaar op "Uit" - maar het signaal bereikt het licht niet. Dit defect kan meestal snel worden opgespoord door de schakelaar te verwijderen.

Kapot relais

Een relais is een besturingseenheid in het stroomcircuit die verantwoordelijk is voor het sluiten van stroomkringen en dus voor het inschakelen van bijvoorbeeld een licht. Als het relais kapot is, kan het gebeuren dat u de schakelaar in uw auto op "Uit" zet en dat de schakelaar dit signaal ook doorgeeft, maar dat het relais op "Aan” blijft staan en het licht dus niet kan worden uitgeschakeld. Het vervangen van een defect relais kost slechts een paar euro. Het is het beste om dit in een garage te laten vervangen.

Onjuist gelegde of beschadigde kabels

Beschadiging van de kabels en een daaropvolgende kortsluiting, of onjuiste legging van kabels, kunnen in de auto een gesloten stroomkring doen ontstaan die niet is aangesloten op relais, schakelaars en zekeringen van het eigenlijke stroomcircuit. Het licht kan op dit "oneigenlijke" stroomcircuit zijn aangesloten als gevolg van een defect of door schade - aangezien het stroomcircuit niet op de schakelaar is aangesloten, kunt u het licht niet uitschakelen.

Let op: Als het licht van de auto niet uitgaat omdat er een defect in het stroomcircuit is, dan kan het licht blijven branden, zelfs als de zekering is verwijderd, omdat het circuit al vóór de zekering gesloten wordt.

Als het een kapotte schakelaar of een kapot relais betreft, moet u - als u niet direct naar de garage rijdt - eerst de desbetreffende zekering loskoppelen, zodat uw accu niet leeg loopt. Als er echter een defect in het stroomcircuit is, kan het licht blijven branden, zelfs als u de zekering verwijdert. Dan is de enige oplossing om meteen naar de garage te gaan of, in een acuut geval, de accu los te koppelen.